mahshevon.com

לוח שנה של פוריות

לוח השנה לפוריות קובע מתי תקופת הפוריות שלך.

מחשבון זה יראה לך את השבוע, התאריך והשליש של ההיריון שלך

אורך המחזור הממוצע הוא 28 ימים.


?

?

חישובים עבור ששת החודשים הבאים

תאריך הביוץתאריך הגשה

האם העמוד עזר לכם? אנא שתפו אותו!